tro

Vores Tro

Bibelen, Guds ord!

Vi anser Bibelen for at være Guds manual til at leve som kristen. Bibelen er en enestående bog, fordi den er Guds tale til mennesker gennem alle tider. Bibelen er skrevet af almindelige mennesker, som modtog et budskab fra Gud. Derfor er dens indhold ikke blot mennesketanker, men Guds ufejlbarlige ord.

Troserklæring for Mosaik i Danmark’ udtrykker vores tro og lære i nogle få punkter. Desuden vil vi fremhæve nogle af de centrale ting i Bibelens budskab.

Troserklæring

Troserklæringen bygger på de 3 oldkirkelige trosbekendelser, samt den forståelse af Helligåndens nærværende tjeneste, som er genopdaget gennem den verdensomspændende pinsebevægelse.

mere
Frelse

Mennesket er skabt til at leve med Gud. Da mennesket med dets frie vilje imidlertid valgte at gøre oprør mod Gud, kom synden ind i verden. Synden/oprøret resulterede i, at mennesket mistede kontakten med Gud, og siden har ondskab, ufred og død rådet i verden.

mere
Dåb

Dåb og tro på Jesus Kristus hører uløseligt sammen. Jesus bød sine disciple, at de skulle døbe alle, som kom til tro, når de hørte budskabet om Guds frelse. Man må altså først have en personlig tro på Kristus, før man kan lade sig døbe.

mere
Helligånden

I Bibelen omtales tre guddommelige personer: Gud, hans søn Jesus Kristus og Helligånden. Disse er tre selvstændige personligheder, men alligevel ét. Derfor kalder man dem også treenigheden.

mere
Helbredelse

Som Jesus helbredte mennesker, mens han vandrede på jorden, gør han det i dag. Bibelen siger, at Jesus er den samme i dag, som han var dengang. Der er mange mennesker, som kan bevidne, at det er sandt at Jesus helbreder i dag, simpelthen fordi de har oplevet det selv på deres eget legeme.

mere
Nadver

Nadveren er en vigtig del af menighedslivet. Igennem denne handling opfylder vi Jesu ord, om at mindes, hvad han gjorde for os ved sin død. Nadvermåltidet består af brød og vin, som repræsenterer Jesu legeme og blod.

mere
Menigheden

Menigheden (kirken) er ikke noget mennesker har fundet på. I Bibelen finder vi den beskrevet mange steder både hvad angår dens betydning, opbygning og funktion.

mere
Jesu genkomst

Mange opfatter måske Jesu liv som en kort epoke i verdenshistorien. Men Bibelen fortæller os, at han i sin egenskab af at være Guds søn er fra evighed til evighed. Han var til før verdens skabelse – og da han fór til Himmelen forsvandt han ikke bare “ud i den blå luft”. I dag er han i Himmelen hos Gud.

mere

Kom og vær med!

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 10.30 og byder alle velkommen, som ønsker at være med. Vi glæder os til at se dig :)