Skip to content Skip to footer

Vores Tro

Bibelen, Guds ord!

Vi anser Bibelen for at være Guds manual til at leve som kristen. Bibelen er en enestående bog, fordi den er Guds tale til mennesker gennem alle tider. Bibelen er skrevet af almindelige mennesker, som modtog et budskab fra Gud. Derfor er dens indhold ikke blot mennesketanker, men Guds ord.

Se nedenstående troserklæring fra trossamfundet Mosaik som vi er en del af.

Troserklæring

Mosaik er et netværk af evangelikale og pentekostale kirker. Vi tilslutter os, som andre kristne kirker i verden, den fælles kristne tro som kommer til udtryk i de tre økumeniske oldkirkelige trosbekendelser.

Denne troserklæring har til formål at beskrive kort, hvordan vi opfatter bibelens væsentligste lærepunkter. Som andre evangelikale kirker betoner vi en personlig tro og relation med Kristus, og som en pentekostal bevægelse betoner vi en karismatisk erfaring af Helligåndens virke i dag. Med andre ord bygger vores teologi på en klassisk udlægning af bibelen i lyset af Helligåndens komme på pinsedag.