Skip to content Skip to footer

Hjemmegrupper

Formålet med grupperne er at have omsorg for hinanden og hjælpe hinanden med at vokse i troen og blive mere klar på, hvad man selv tror. Derfor er samtalen en vigtig del af aftenen. Fællesskabets størrelse giver mulighed for at alle kan komme til orde, det giver en god dynamik, fordi vi er på forskellige “steder” i vores kristenliv.
 
Et gruppemøde forløber nogenlunde sådan:
Vi mødes kl. 19.30 og aftenen starter med, at vi synger et par sange og beder Gud give os en god aften. Gruppelederen gennemgår så et bibelstudium f.eks. om en af bibelens bøger eller et bestemt emne. Bagefter samtaler vi om studiet. Der er mulighed både for at stille spørgsmål samt for at forklare, hvordan man selv opfatter tingene.
På den måde får vi en åben drøftelse af aftenens emne. Bagefter er der mulighed for at bede for hinanden og så slutter aftenen omkring et hyggeligt kaffebord hvor gruppemedlemmerne skiftes til at have kage med.
 
Vi har grupper i Korsør og Slagelse