Om os

Historie
Snart 100 år i Korsør

Pinsekirken i Korsør blev dannet d 28. maj 1923 af 43 mennesker, der var blevet grebet af den vækkelse der gik over Korsør. Ved udgangen af 1923 var der 70 medlemmer i menigheden.

Menigheden samledes i et malerværksted i Fiskergade, indtil man i 1924 byggede en kirke på Tårnborgvej 14, som fungerede som kirke for menigheden i mange år, indtil menigheden tog et trosskridt i 1971 og købte Tårnborgvej 96 og 98 for i starten at indrette forstanderbolig samt lokaler til børne- og ungdomsarbejde og i en del år fungerede så begge mødesteder, d.v.s. nr. 14 og nr. 96-98 indtil den nuværende kirkesal stod færdig til indvielse d. 4.februar 1979.

Tro

Bibelen, Guds ord!

Vi anser Bibelen for at være Guds manual til at leve som kristen. Bibelen er en enestående bog, fordi den er Guds tale til mennesker gennem alle tider. Bibelen er skrevet af almindelige mennesker, som modtog et budskab fra Gud. Derfor er dens indhold ikke blot mennesketanker, men Guds ufejlbarlige ord.

Troserklæring for Mosaik i Danmark’ udtrykker vores tro og lære i nogle få punkter. Desuden vil vi fremhæve nogle af de centrale ting i Bibelens budskab.

Medarbejdere

Oversigt over kontaktpersoner til de forskellige arbejdsgrene

Annelise Dieu
Børnekirken
Arno Axelsen
Nødhjælp
Andreas Muldgaard
Andreas Muldgaard
Præsteaspirant
Bente Sørensen
Lovsang
Khieu Dieu
Bygninger
Preben Westh
Preben Westh
Frikirkepræst
Emil Bredahl Lavsen
Emil Bredahl Lavsen
Assisterende præst